Výsledky úloh

k Učebnicím účetnictví a daní

Učebnice Účetnictví - 1. díl
Učebnice Účetnictví - 2. díl
Učebnice Účetnictví - 3. díl
Maturitní okruhy 2023
Sbírka příkladů k učebnici Účetnictví 2023 - 1. díl
Sbírka příkladů k učebnici Účetnictví 2023 - 2. díl
Základy účetnictví a daňová evidence 2023
Finanční účetnictví podnikatelských subjektů

Webová aplikace „Výsledky úloh“ je určena pro vyučující předmětu Účetnictví, kteří používají ve výuce výkladové učebnice ÚČETNICTVÍ (alespoň 15 ks od některého z titulu, tj. 1. díl nebo 2. díl nebo 3. díl).

Webová aplikace obsahuje jednak výsledky k jednotlivým úlohám obsažených v učebnicích, dále odpovědi na opakovací otázky a odpovědi na správnost tvrzení (ANO/NE), kdy u záporné odpovědi je v poznámce uvedeno zdůvodnění.

U vybraných kapitol 1. a 2. dílu učebnice je na procvičování učiva zařazena soutěžní hra RISKUJ.